مشاور ایجاد کسب و کار

شناسایی فردی و منابع مالی و معرفی فرصت های سرمایه گذاری
مشاور شغلی، کسب و کار، سرمایه گذاری

کسب و کار

امروزه ایجاد یک کسب و کار آزاد کار بسیار پر ریسکی است. متاسفانه به دلیل درصد بالای بیکاری در کشور تعداد بسیار بالایی از جوانان اقدام به سرمایه گذاری شخصی و افتتاح یک فروشگاه کوچک و یا بزرگ می کنند که درصد زیادی از آنها در مدت زمان بسیار کوتاهی ورشکسته می شوند.

مشاور شغلی

مرکز علم و تکنولوژی ایران خدمات بسیاری زیادی برای کسانی که تصمیم دارند به تازگی وارد بازار کسب و کار شوند تدارک دیده است که شامل وارد زیر می شود:

 • تحلیل مشخصات و موقعیت فعلی و گذشته فردی
 • تحلیل ریسک پذیری
 • تحلیل علاقه
 • بررسی امکانات و مهارت های فردی
 • بررسی مزیت ها
 • بررسی منایع مالی
 • بررسی فرصت های خالی در بازار
 • مشاوره جهت راه اندازی
 • ارایه برنامه تجاری یا Business Plan
 • تعریف استراتژیک
 • تعریف برنامه بازاریابی
 • برندیگ
 • باشگاه مشتریان
 • طراحی مدل های مالی
 • آموزش
 • همراهی با سرمایه گذار در بلند مدت

 

مشاور شغلی، کسب و کار، سرمایه گذاری
مشاور شغلی، کسب و کار، سرمایه گذاری

مشاور توسعه کسب و کار

مرکز تبادل علم و تکنولوژی ایران به یاری کلیه کسبه جهت رشد و توسعه کسب و کار فعلی خود می آید:

 • تحلیل صورت های مالی
 • تحلیل وضغیت بازار و رقبا
 • تحلیل سیستم فروش
 • تحلیل اقتصادی
 • تحلیل منابع انسانی
 • مشاوره جهت مدیریت بهره وری
 • مشاوره برای کاهش هزینه
 • مشاوره برای بازاریابی هدفمند
 • عارضه یابی
 • ارایه تضمین جهت افزایش فروش
ادغام شرکت، جذب شرکت، ترکیب شرکت سهامی، خرید و فروش کسب و کار، مشاوره سرمایه گذاری

مرکز تبادل علم و تکنولوژی ایران

ایجاد کسب و کار یک سرمایه گذاری پر ریسک است و بدون داشتن مزیت و متمایز بودن نمی توان یک بازار مناسب را ایجاد و گسترش داد. مرکز تبادل علم و تکنولوژی ایران سعی کرده با جمع آوری کلیه نیاز های بازار سرمایه به صورت یکپارچه در رشد و توسعه کسب و کار ها تلاش کند. 

یک سرمایه گذاری کوچک برای مشاوره قبل از سرمایه گذاری جلوی یک ضرر بزرگ را می گیرد.