توسعه و رشد کسب و کار

ما راه حل برای مدیریت دارایی را ارائه می دهیم
افزایش فروش - بهره وری

افزایش فروش

افزایش فروش - بهره وری

افزایش فروش در فضای پر رقیب امروزی بسیار دشوار است. تکنیک های و استراتژیک های افزایش فروش بسیار متفاوت است که عمدتا به صورت زیر است:

 • مطالعه صورت های مالی گذشته و یافتن سرنخ های ضعف و قوت
 • مطالعه بازار و صنعت و رقبا
 • مطالعه فرصت های
 • آموزش نیروی انسانی
 • طراحی سیستم مالی
 • طراحی برنامه تبلیغاتی
 • طراحی استراتژیک تجاری
 • پیاده سازی تکنولوژی 
 • پیاده سازی سیستم مدیرتی و اتوماسیون
 • پیاده سازی باشگاه مشتریان
 • طراحی سیستم فرآیند

توسعه و رشد

هر کسب و کاری بعد از چند سال فعالیت تجاری نیاز به بازبینی هدف تجاری خود در جهت اصلاح، ارتقا، توسعه، بروز رسانی، و رشد دارد. مرکز تبادل علم و تکنولوژی ایران با مشاوره های کاملا تضمینی اقدام به شناسایی کلیه فرصت های کسب و کار می شوند و در مسیر ارتقا به مجموعه تجاری شما یاری می رساند.

افزایش فروش و بهره وری دو عنصر مهم در هر کسب و کاری است.

افزایش فروش - بهره وری

بهره وری

هدف از بهره وری مدیریت هزینه های و افزایش تولید با حفظ کیفیت و در نهایت افزایش سود است. عنوانین زیر برای مدیریت بهره وری مورد اجرا قرار می گیرد:

 • مطالعه فرآیند خرید و فروش
 • مطالعه قرایند انبار داری و حمل و نقل
 • مطالعه فرآیند تولید
 • مطالعه نیروی های انسانی و چارت سازمان
 • مطالعه سیستم مالی
 • مطالعه سیستم اتوماسیون
 • هوشمند سازی
 • مطالعه تکنولوژی