درباره ما

ما راه حل برای مدیریت دارایی ارائه می دهیم

درباره

مرکز تبادل علم و تکنولوژی ایران

ایده تشکیل مرکز علم و تکنولوژی ایران در سال 1396 توسط ضیاء مفاخر شکل گرفت. هدف از تاسیس این شرکت برآورد کردن کلیه بستر های فوق تخصصی در حوزه تکنولوژی و تلاش برای توسعه بنیادی شرکت ها و کارخانجات است. شرکت با ارایه راه حل های عملی مطابق به آخرین دست آورد های علمی و استفاده از نیروی های انسانی داخلی و خارجی تحصیل کرده اقدام به مدل سازی طرح های توسعه و ارایه راه حلهای اساسی برای صنعت ها و یا شرکت های تجاری خواهد نمود.

به بیان دیگر، هدف مرکز علم و تکنولوژی ایران افزایش بهره وری کلیه بنگاه های اقتصادی جهت افزایش کارایی در تولید، کاهش هزینه و در نهایت افزایش سود است.

ادغام شرکت، جذب شرکت، ترکیب شرکت سهامی، خرید و فروش کسب و کار، مشاوره سرمایه گذاری

یکپارچه

رشد و توسعه کسب و کار های بر پایه چهار محور اصلی، اقتصادی، نرم افزاری، سخت افزاری، و آموزش

مشاور مالی، مشاور سرمایه گذاری

تیم حرفه ای

ارایه راهکار های عملی مبتنی بر علم روز دنیا توسط نیروی های متخصص داخلی و خارجی

مشاور مالی، مشاور سرمایه گذاری

مشاوره

همراهی با بنیانگذاران کسب و کار در جهت رشد و توسعه

 

درباره مدیرعامل

ضیاء مفاخر

دکترا مدیریت از دانشگاه بارسلونا اسپانیا،

ارشد مالی از دانشگاه گرفیت استرالیا،

ارشد مدیریت اجرایی،

مدیرمالی شرکت زما،

مدیر عامل شرکت کنسول های ایران،

مشاور مالی و اقتصادی،

مدرس ریسک و سرمایه گذاری،

چرا ما ؟

صنعت
مرکز علم و تکنولوژی ایران

مرکز تبادل علم و تکنولوژی ایران در کلاس صنایع تکنولوژی و دانش بنیان طبقه بندی می شود. استفاده از تکنولوژی های نوین برای هر اقتصادی اجتناب ناپذیر است. صنعت تکنولوژی در ایران مطابق با دیگر بازار های جهانی در مرحله رشد است. مرکز تبادل علم و تکنولوژی ایران اقدام به کشف نیاز سازمان تجاری برای افزایش بهره وری کرده و مطابق آن راه حل عملی ارایه خواهد کرد. استفاده از یک زنجیره تامین داخلی و خارجی مزیت نسبی این شرکت است.