برنامه تجاری – Business Plan

برنامه تجاری -
Business Plan

برنامه ای کامل برای رشد و توسعه کسب و کار

برنامه تجاری یا Business Plan یکی از گزارش های الزامی است که قبل از شروع کسب و کار و دقیقا بعد از خلق ایده جدید تهیه می شود. ایده جدید می تواند تولید یک محصول و یا ارایه یک خدمت در واحد تجاری فعلی شما باشد و صرفا محدود به فعالیت های شروع یک کسب و کار نیست.

هدف اصلی از تهیه برنامه تجاری برنامه ریزی دقیق برای کسب و کار می باشد که قرار است نقشه راه شما باشد.

برنامه تجاری، Business Plan
برنامه تجاری، Business Plan

 

به صورت کلی برنامه تجاری از معرفی هدف و طرح یک پروژه خاص آغاز می شود و سپس با بررسی سوابق و مهارت های پیشین کسب و کار ادامه پیدا می کند. مطالعه صنعت، بازار و رقبا برای طراحی استراتژیک بازاریابی از عناصر اصلی هستند. مدل SWOT یک جدول از مزیت ها، ضعف ها، فرصت ها، و تهدید ها آماده می کند و سپس راه کار های تبدیل ضعف به قدرت و تبدیل تهدید به فرصت ارایه خواهد شد. در نقشه اجرای استراتژیک های کاربردی معرفی و برنامه ریزی می شود. برنامه مالی یکی از عناصر مهم برنامه تجاری است، در این قسمت صورت های مالی تجزیه و تحلیل می شود و در صورت نوپا بودن تجارت صورت های مالی پیش بینی می شوند، محاسبه برگشت سرمایه NPV و محاسبه ریسک های مربوط به سرمایه گذاری در این قسمت قرار خواهد گرفت. همچنین می تواند در بر گیرنده نقطه سر به سر و مدیریت هزینه نیز باشد.

برنامه تجاری، Business Plan

خدمات ما

دریافت بروشور فایل pdf از آخرین به روز رسانی برای این خدمات را دانلود کنید.

نیاز به کمک دارید؟

لطفا از این اطلاعات برای تماس با ما استفاده نمایید.

09918846807
IranInternationalEX[at]Gmail.com

دریافت مشاوره

برنامه تجاری و Business Plan

گزارش برنامه تجاری یکی از مهمترین گزارش های هر کسب و کاری می باشد. این گزارش معمولا برای ارایه به سرمایه گذاران تهیه می شود اما هدف اصلی از برنامه تجاری مشخص کردن یک راه بسیار دقیق و منظم برای رشد و توسعه کسب و کار است. این گزارش معمولا حدود 50 الی 100 صفحه است که منحصرا برای کسب و کار شما نوشته خواهد شد. این گزارش به شما کمک می کند تا به صورت کاملا محاسبه شده اقدام به معرفی محصول یا خدمت خود نمایید و با استراتژیک های خاص از رقبای خود جلو تر باشید  و درصد شکست را به حداقل برسانید.

گزارش استاندارد

کلیه گزارش ها بر اساس منابع معتبر داخلی و خارجی تهیه و تنظیم شده اند. فرمول محاسبه ریسک و فرصت بر پایه علوم دانشگاهی و استاندارد است.

تضمین رضایت مشتری

ارایه گزارش تحلیل سرمایه گذاری همراه با تضمین رضایت مشتری خواهد بود

در شبکه های اجتماعی ما را دنبال کنید