استراتژیک اجرایی

استراتژیک اجرایی

در حوزه های عملیاتی، تبلیغات، قیمت، اجرا، هزینه

تهیه استراتژیک برای رسیدن به اهداف تجاری بسیار با اهمیت است و همچنین استراتژیک نقشه رفتاری کسب و کار را مشخص می کند.

استراتژیک در کسب و کار انواع مختلفی دارد برای مثال:

استراتژیک بازاریابی: که نقشه معرفی کالا، برند، قیمت، رفتار مصرف کننده، رفتار رقبا را برسسی و برنامه ریزی می کند.

استراتژیک اجرایی: که نقشه رسیدن به هدف سازمانی را مشخص می کند. رفتار نیروی انسانی، کنترل هزینه، شرایط خرید و فروش.

استراتژیک عملیاتی: برنامه تولید و ارایه خدمات را طراحی می کند بر اساس سیاست های تولید، خدمات، کیفیت، هزینه، نیروی انسانی.

عملیات طراحی استراتژیک بر پایه اطلاعات کمی و کیفی است لذا مرکز تبادل علم و تکنولوژی ایران نیاز دارد به اسناد مالی سازمان تجاری دسترسی داشته باشد و پس از مطالعه و تحلیل اطلاعات استراتژیک مورد نظر کسب و کار را طراجی کند.

تضمین رضایت مشتری

ارایه گزارش تحلیل سرمایه گذاری همراه با تضمین رضایت مشتری خواهد بود

گزارش استاندارد

کلیه گزارش ها بر اساس منابع معتبر داخلی و خارجی تهیه و تنظیم شده اند. فرمول محاسبه ریسک و فرصت بر پایه علوم دانشگاهی و استاندارد است.

خدمات ما

دریافت بروشور فایل pdf از آخرین به روز رسانی برای این خدمات را دانلود کنید.

نیاز به کمک دارید؟

لطفا از این اطلاعات برای تماس با ما استفاده نمایید.

09918846807
IranInternationalEX[at]Gmail.com

دریافت مشاوره

در شبکه های اجتماعی ما را دنبال کنید